MAGYARENGLISH

 • kutatások
 • vásárlóvizsgálat
 • zárótanulmány
 • előadások
 • poszterek
 • cikkek
 • egyéb
 • frissítve 2016. 01. 08.

  Szívbarát kutatások

  A kutatások anyaga szerzői jogi védelem alatt áll, a licenecfeltételek betartásával használhatók fel. Szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható az alábbi feltételekkel:
  Nevezd meg! A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a mű címét).
  Ne add el! Ez a mű nem használható fel kereskedelmi célokra.
  Ne változtasd! Ez a mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű.


  Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával (2007)

  Felsőoktatási hallgatók egészségmagatartása és táplálkozása (2007)

  Flora Szívünk Napja 2006
  szűrővizsgálat adatai

  Szívbarát védjegy és program ismertsége egyetemisták körében (2006)

  Mit esznek a Szigetlakók a Szigeten? (2005)

  Mit esznek a Szigetlakók, és mit gondolnak a korszerű táplálkozásról? (2005)
  cikk
  előadás
  Ismételt felmérés az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tájékozottság és az élelmiszer-biztonsági veszélyek megítélése tárgyában. (NKFP keretében, 2004)
  Egészséget hosszú távra! Táplálkozástudatos magatartás kialakítása fővárosi kisiskolások körében (2004)
  A Szívbarát Program és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által végzett prevenciós tevékenységek között 1998 óta szerepel a felső tagozatos korosztály táplálkozási ismereteinek bővítése. Munkánk során gyermekek számára készült írásos szóróanyagokat szerkesztettünk a Táplálkozási Fórummal és az ÁNTSZ-szel együtt, a tanárok számára kézikönyvet adtunk ki, módszertani ajánlásokat fogalmaztunk meg az oktató intézmények felé. Programunk az egészséges táplálkozás alapelveinek megismertetését négy témakörben kezdte meg. A legfontosabb tudnivalókat a gyümölcsökkel, a zsiradékokkal, a tejjel és végül a vitaminokkal kapcsolatban az eddigi programokhoz csatlakozó iskolákba járó 95.000 gyermekkel.
  Fővárosi pályázat segítségével 2003. októbertől 2004. júniusig 5. osztályosoknál végzett oktatás révén a táplálkozási attitűdöt formáló tudásanyagot kívántunk eljuttatni a gyermekekhez 3 alkalommal, amelyek kapcsolódhatnak egy-egy iskolai rendezvényhez is, de akár a tanrendbe, valamelyik tantárgyba is beépülhettek.
  A résztvevő iskolák véletlen mintavételi módszerrel kerültek be a programba (minden kerületből két iskola), egyenlő esélyt adva mindegyiknek a bejutásra adott kerületen belül. 24 kérdésből álló kérdőív került kiosztásra a gyermekeknek, amely a táplálkozási szokásaik, ételismeretük és táplálkozási tudással kapcsolatos ismereteik felől érdeklődött.
  A vizsgálat két hullámban zajlott. Az első adatfelvételre az egészséges táplálkozásról szóló oktatás előtt, az őszi hónapokban, a másodikra az oktatás után, a tavaszi hónapokban került sor. Az első hullám során 1217 zömében ötödik osztályos gyerek által kitöltött kérdőív, a második során 1164 érkezett vissza.
  Vizsgálatunk részletes elemzése itt letölthető.

  Az élelmiszer-biztonság érvényesülése az élelmiszerlánc szereplőinek gondolkodásában (2003)
  A felmérés 15 csoport mélyinterjús megkérdezésével történt a magyarországi élelmiszerpiac különböző szegmenseiben (NKFP keretében).

  Adatok a Szívbarát program ismertségéről (2003)
  A Szívbarát program 2003 második és harmadik negyedévében reklámkampányt folytatott a szívbarát élelmiszerek létezésének tudatosítása és a fogyasztásukra való ösztönzés érdekében, hogy ezzel a szívre egészséges táplálkozás fontosságára irányítsuk a figyelmet. A Szívbarát program ismertsége 1999-ben 10% körüli volt. A reklámkampány befejeztével 2003 végén a programot ismerők aránya már 36%-os! A 2003 október-novemberében országos reprezentatív, 1500 fős mintán végzett vizsgálatunk részletesebb eredményeit mutatjuk be a
  következőkben

  Reprezentatív lakossági, élelmiszer-biztonsági empirikus kutatás (NKFP keretében, 2002)

  Négy falura kiterjedő táplálkozási program az általános iskolák 5. osztályos tanulói körében (2001)
   

  Helyzetfelmérés gyerekek, tanárok és háziorvosok körében (1999)
  A Szívbarát Program által végzett ismételt adatfelvétel eredményeinek elemzését foglalja magába ez a tanulmány.  Ebben a dolgozatban speciálisan csak gyermekektől, tanároktól és háziorvosoktól származó adatokkal lehet találkozni.

  A Szívbarát Program első három éve (1999)
  A Világbank támogatásával 1996-ban beindított Szívbarát Program első 3 évének tevékenységét összefoglaló tanulmány. Tartalmazza a Program szakmai és pénzügyi hatásvizsgálatát, a pozitív és negatív tanulságokat egyaránt.
  A Szívbarát program zárótanulmánya 1999 c. Teljes anyag letölthető a címre kattintva.

  Összehasonlító elemzés (1999)
  A világbanki hitelből és költségvetési forrásból támogatott Egészségügyi Szolgáltatások és Menedzsment Projekt keretében 1997 és 2000 között került sor a Szívre Egészséges Táplálkozás Magyarországon projekt megvalósítására. A projekt induló és záró kérdőíves felmérését 1997 és 1999 márciusában végezték az ország felnőtt korú népességét reprezentáló 3000-3000 fős mintán.

  Vásárlóvizsgálat Tescókban (1999)
  1999. november 17-30. között az ország 9 Tesco hipermarketben látványos bemutatkozás keretében került megrendezésre a Szívbarát Hetek akció. A logoval jelzett termékek kóstoltatása és akciós árú vásárlása mellett, dietetikusok táplálkozási tanácsadást tartottak.
  tovább

  Kalocsa: a felnőtt lakosság táplálkozási szokásairól (1997)
  A tanulmány alapját képező adatfelvétel, melyre 1997 júniusában került sor hármas célt tűzött ki maga elé. Egyrészt önmagában is értelmezhető információkat kívánt gyűjteni a kalocsai felnőtt lakosság táplálkozási szokásairól, egészségi állapotáról, életmódjáról és ezek szociológiai összefüggéseiről. Másrészt összehasonlítást kívánt tenni a hasonló témában, 1997 márciusában lezajlott országos adatfelvétel és a kalocsai minta között. Harmadrészt, idősoros elemzést kívánt nyújtani a mostani adatfelvétel és az 1996-ban Kalocsán és Homokmégyen lefolytatott három adatfelvétel (az életmódra és értékekre vonatkozó ún. health behavior vizsgálat, az egészségi állapot feltérképezését szolgáló "screen" kérdőív és egy egészségi szűrővizsgálat) közötti időszakban lezajlott változásokról.
  Kalocsa vizsgálat, 1997 c. teljes tanulmány letölthető a címre kattintva.

  A szív és érrendszeri megbetegedések okairól (1997)
  A Szívbarát program - mely a Világbank támogatásával, a Szonda Ipsos és a KÉKI közreműködésével 1996-ban  indult - elsősorban a szív és érrendszeri betegségek okait és kialakulásának valószínűségét vizsgálja a táplálkozási szokások és kultúra meghatározó szerepének szemszögéből. A tervezett folyamatos szemléletformáló munka első lépése a legalapvetőbb egészségi, táplálkozási és életmódkérdések feltérképezése Magyarországon.
  A Szívbarát program helyzetfelmérése 1997 c. teljes tanulmány letölthető a címre kattintva.
  cikk
  cikk
  előadáskivonat, előadás
  letöltés