MAGYARENGLISH

 • kutatások
 • vásárlóvizsgálat
 • zárótanulmány
 • előadások
 • poszterek
 • cikkek
 • egyéb
 • frissítve 2016. 01. 08.

  Vásárlóvizsgálat Tescókban


  1999. november 17-30. között az ország 9 Tesco hipermarketben látványos bemutatkozás keretében került megrendezésre a Szívbarát Hetek akció. A logoval jelzett termékek kóstoltatása és akciós árú vásárlása mellett, dietetikusok táplálkozási tanácsadást tartottak.

  A helyszíneken az érdeklődőkkel egy rövid kérdőívet is kitöltettünk. A kérdések a sportolási szokásokra, a dohányzásra, a testtömegre és testmagasságra vonatkoztak, valamint néhány szocio-demográfiai adatot is tudakoltunk (nem, életkor, lakóhely, iskolai végzettség). A kérdőív anonim volt és önkéntesen vállalkozhatott rá bárki.

   A kilenc helyszínen (Budapesten a Fogarasi úton és a Pólus Centerben, Miskolcon, Pécsett, Kaposvárott, Nyíregyházán, Szegeden, Debrecenben, Székesfehérvárott) összesen 1995 személyt sikerült megkérdeznünk. Az elemszám nagysága alkalmas bizonyos következtetések levonására.

   

  A nők azok, akik inkább a bevásárlást intézik a családban, a mintánk 63 %-át ők alkották. A dohányzási szokások elemzésénél a válaszolók háromnegyede vallotta azt, hogy nem dohányzik. Ez eltér más empirikus kutatásokban tapasztaltaktól, minden bizonnyal azért (is), mert az önkéntes válaszolók jobban meg akartak felelni az egészséges életmód iránt érdeklődő kérdőív „elvárásainak”.

   

  A dohányzók körében a magyar lakosságra jellemző adatokat kaptunk: sajnos, aki hódol ennek a káros szenvedélynek, nem kevés cigarettát szív, hanem inkább sokat. A dohányosok zömmel a 18-49-es korosztályból kerültek ki. A testtömegből és a testmagasságból kiszámítottuk a BMI-t. Az eredményekből kiderült, hogy a mintánk 46%-a esett a normál kategóriába. Túlsúlyosnak 35%-uk, elhízottnak 12%-uk, míg extrém elhízottnak 4%-uk mondható.


  Ha a nemek közötti különbségeket elemezzük, a kutatásunkból is kiderült, hogy mi nők, jobban vigyázunk magunkra, hiszen a női populáció 43%-ának van 25-nél nagyobb BMI-je, míg a férfiaknál ez az arány 65%. Az iskolai végzettséget vizsgálva elmondható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében nagyobb számban figyelhető meg súlyfelesleggel rendelkező. Ha a túlsúlyosak körében megnéztük a sportolási szokások alakulását, megfigyelhető, hogy minél nagyobb valakinek a BMI-je, annál kevésbé szánja rá magát a testmozgásra.

  Szomorú eredményt kaptunk a sportolási szokásokelemzésénél, ugyanis a vizsgált minta majdnem fele (47%) vallotta azt, hogy egyáltalán nem sportol. Az is várható volt, hogy az évek számának emelkedésével a testmozgásra fordított idő is csökken. Az iskolai végzettség tekintetében az alacsonyabb képzettségűek azok, akik kevéssé mozognak.

  Antal Emese